Site menu
Login form
Section categories
мэдээ, мэдээлэл [19]
Дэлхий дахинд [5]
өгүүллэгүүд [2]
Манайхаас өөр хаана ч хэзээ ч нийтлэгдэж байгаагүй цоо шинэ, гоё өгүүллэгүүдийг хийх болно
шүлэг [4]
захидал [4]
та ч бас илгээж болно
сонин хачин [8]
эрүүл мэнд [2]
зурхай, мэргэ [5]
Монгол кино [16]
Монгол клип [9]
гадаад клип [7]
гадаад кино [4]
хайр дурлал [3]
хошин шог [11]
хүүхэлдэйн кино [2]
Асуудал [1]
Та ч гэсэн тэгдэг үү? [14]
Амьдрал дээр үнэн дээ ...
Гоё мөчүүд [5]
Нэгэн залуу хэдхэн хоногийн дотор ажлаасаа халагдан,эхнэртээ хаягдан, хамгийн сайн найз нь нас бардаг. Тэрээр энэ мөчид маш хэцүү байсан ч блог нээн амьдралд энгийн тохиолддог гоё мөчүүдээ бичдэг болсон. Түүнийг нь одоо олон хүн сонирхон уншдаг болсноор ном болгон хэвлүүлж амжилтанд хүрчээ.
Calendar
«  12 сар 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Our poll
Rate my site
Total of answers: 49
Statistics

Вэнугийнд хэдэн хүн байна? 1
зочилж орсон хүн хэд байна? 1
манайхан хэд байна? 0
Main » 2011 » 12 сар » 22 » Холдож нүүх үү? Хордож үлдэх үү?
8:32:14 PM
Холдож нүүх үү? Хордож үлдэх үү?

Ýðäýìòýí, ñóäëàà÷äààñ àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõ òàëààð òºñºë òºëºâëºãºº, ñàíàë õ¿ñýëò áàéíãà ë ºã÷, ýì÷ ìýðãýæèëòí¿¿ä õîðò óòààíààñ áîëæ àðä èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäýä ÿìàð õîð õîõèðîë ó÷ðóóëàõûã ñàíóóëæ ñýðýìæë¿¿ëñýýð àëü õýäèéí 10 ãàðóé æèëèéã ¿äæýý. Ýíý îëîí æèë ÿðüæ áàéãàà àíõààðóóëãà, ñàíóóëãûã òºð çàñàã, ýðõýì òºðèéí ò¿øýýä, íèéñëýë õîòûí óäèðäàõ àëáàíû õ¿ì¿¿ñ ÷èõã¿é ìýò ¿ë òîîìñîðëîæ èðñýí. Òýð ÷ áàéòóãàé óòààã áóóðóóëàõ èéì ÷, òèéì ÷ òºñºë, õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà õýìýýí óòààãààð õºëæèæ áàÿæñàí àëáàí òóøààëòíóóä ÷ áèé. Òýäýíòýé óòààã õýðõýí áóóðóóëñàí, ÿìàð ¿ð ä¿íòýé àæèë õýðýãæ¿¿ëñýí òàëààð ýðãýæ õàðèóöëàãà òîîöäîã ýðõ ìýäýëòýí, àëáà, ãàçàð, ÿàì îãò áàéõã¿é áàéñààð 2011 îíä ÷ íèéñëýë÷¿¿ä óòààíäàà õàõàæ öàöñààð ÿâíà.


Íèéñëýëèéí õýìæýýíä  àðàâäóãààð ñàðààñ ýõëýí äàðàà îíû ãóðàâäóãààð ñàðûã äóóñòàë àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý èõýñäýã àòàë ºíººäºð ìàíàé çàñãèéí ãàçðààñ äîðâèòîé àðãà õýìæýý àâñàí þì àëãà. Ìýðãýæèëòí¿¿äèéí ñóäëàñíààð ýíý æèë àãààðûí áîõèðäëûí ýñðýã õèéñýí àæëóóäûí ¿ð ä¿íä ºâëèéí óòàà íýã õóâèàð ë áóóðàõ ãýíý.

 Бид одоо яавал дээр вэ? Цэвэр агаартай газар луу нүүх үү? Эсвэл хэн нэгэн аврахыг хүлээгээд үлдэх үү? ªâºë àìüñãàëàõàä ÷ áýðõ áîëãîäîã ýíý èõ óòààã àðèëãàæ ÷àääàãã¿é þì àà ãýõýä ÿäàæ ººðèéíõºº áîëîí ãýð á¿ëèéíõíèéõýý ýð¿¿ë ìýíä, öààøëààä àìü íàñûã íü àâðàõ áîëîìæ òàíû ãàðò áàéíà.

Áидэнд одоогийн нөхцөл байдалд асуудлыг  хялбар àðãààð øèéäýí, ººðñäèéí эрүүл мэндээ аварч үлдýõ áîëîìæòîé áîëëîî. Энэ жилээс эхлэн манай улсад агаарын бохирдлыг дөрвөн давхар шүүлтүүрээр 98%-иар цэвэршүүлдэг маскыг Солонгос улсаас оруулж ирэхээр болæýý. Ìàñêàíû ¿íý 1800 òºãðºã áºãººä  ç¿¿ñíýýñ õîéø äîëîî õîíîãèéí òóðø àãààð ø¿¿õ ÷àíàðàà àëäàõã¿é òàíû õýðýãëýýã á¿ðýí õàíãàõ ãýíý. Тэгэхээр та өөрийгөө болон хайртай  õ¿ì¿¿ñèéíõýý ýð¿¿ë ìýíäèéã ºäºðò 250 òºãðºãººð ë õàìãààëíà ãýñýí ¿ã. Òà ºâëèéã äóóñòàë 98 õóâèéí öýâýð àãààðààð àìüñãàëàõûã õ¿ñâýë áàéíãà ìàñêà ç¿¿æ çàíøààðàé.

Category: мэдээ, мэдээлэл | Views: 523 | Added by: venera | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Login ]